nnn|一砼

HANGZHOU XIAOSHAN AIRPORT METRO PROJECT

CLIENT: Greenland Group

PLANNING LAND AREA: 123000㎡

OVERGROUND GFA: 8944000㎡

LOCATION: Hangzhou


PROJECT LEADER:     Xiaoyu Chen

PROJECT PLANNER:    Jie Li

TEAM:  Yuanyuan Ye,Bing Lu,Peng Shi,Xuefeng Shen